Wednesday, March 21, 2012

दोन ध्रुवं !!!तू उत्तर ध्रुव तारा
          स्थिर निश्चल
          स्थान अढळ
          .....तू मूक
          .....घडणाऱ्या
          .....न घडणाऱ्या 

          .....बिघडणाऱ्या
          .....साऱ्यांचा
          .....साक्षीदार
          .....मूक
          .....कदाचित
          अनावर ..... दु:ख
          वरवर ..... हसतमुख
          आसवं ..... गिळून
          मन ..... पिळून
          ठार ..... स्थिर
          .....केवळ .....लुकलुक
          .....जागच्या ..... जागी 
          .....  स्थिर ..... निश्चल !!!


मी दक्षिण ध्रुव तारा
          अनभिज्ञ गुप्त
          विश्वाच्या पोकळीत
          कुठेतरी लुप्त
          ..... पडद्याआड ..... अंधाराच्या....
          ..... कुठेतरी ..... वर न दिसणारी....
          आतल्या आत  ..... लुकलुक.....
          मी ..... अनाकलनीय.....
          ..... जगासाठी 
          मी ..... अनाकलनीय.....
          ..... तुझ्यासाठी
          मी ..... अनाकलनीय.....
          ..... माझ्यासाठी
          मी ..... 
          .....अनाकलनीय
          ..... अस्तित्वहीन
          ..... अवघड
          ..... न उलगडणारं
          ..... कोडं !!!


आपण दोघं 
         विरुद्ध टोकं
         एक मी
         ..... मुळात नसलेलाच
         एक तू
         ..... असूनही नसलेली
         दोन्ही टोकं
         ..... मिलनाला आसुसलेली
         विधात्याच्या?
         ..... कदाचित स्वत:च्याच
         ..... कर्माने दुरावलेली
         ..... शक्य नाही
         ..... हे मिलन
         जाणीव
         ..... हि वास्तवातली !!!
         कढ
         ..... हि आयुष्यातली !!!

No comments:

Post a Comment