Friday, March 2, 2012

........... दाटला अंधार दृढ


शांतता शांतता
भयाण शांतता
स्मशान शांतता
निसर्ग स्तब्ध क्रुद्ध
........... दाटला अंधार दृढ

मनाच्या संधीत
काळजाच्या कुपीत
अजूनही तसेच
दडलेले गूढ
........... दाटला अंधार दृढ

दु:खाची साथ
सुख दोन हात
नेहमी असेच
दैवाचा हा सूड?
........... दाटला अंधार दृढ

शापित या नशिबी
प्रेमाची गरिबी
सवय झालीय
रुक्षता जीवनी रूढ
........... दाटला अंधार दृढ

स्थिर जीवनघाई
न उरले हाती काही
मन चल? अचल?
शांत मी दिग:मूढ
........... दाटला अंधार दृढ 

1 comment: