Thursday, April 5, 2012

सांज समयास.....निवांत.....निवांत.....सांज समयास.....
जेथे स्तब्ध
वाळू किनारा
जेथे फुलला
उबदार हिवाळा


जेथे लाटांची
फेसाळ गाणी
तेथे सखे
तू अन मी


पाहती लोचने
जुळती मने
सखे सहोदरे
तुला हे हृदय
साद देते रे


ये ना, तोड ना,
नियतीची बंधने
निवांत ..... निवांत.....सांज समयास.....


नभांगीचा गोळा
क्षितिजावर आला
वातावरणात भरला
सुवर्णकणांचा धुराळा
जीव माझा 
चातकापरी झाला


स्वप्नांचा रेषा
तुडवीत येना
वास्तवाची मिठीत
जाणीव देना


मनमोहिनी रागिणी
वाट पाहतेस कुणाची
धडधडते ऊर
छेडीत सूर
का तू मग्रूर


ये ना, तोड ना,
नियतीची बंधने
निवांत ..... निवांत.....सांज समयास.....
  

No comments:

Post a Comment